Tekapo_3172w
Richmond Range & The Knobbies - Lake Tekapo Area
all images
©daan dehn